TERMS OF USE

УГОДА КОРИСТУВАЧА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Справжня Угода (далі - Угода) відноситься до сайту «Єврокрісла», розташованому за адресою www.evrokrisla.com.ua і до всіх відповідних сайтів, пов'язаних з сайтом www.evrokrisla.com.ua
1.2. Сайт www.evrokrisla.com.ua, (далі - Сайт) є офіційним представництвом фабрики-виробника.
1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту «Єврокрісла», (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.
1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.
1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.
1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.
 
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди такі значення:
2.1.1. «Єврокрісла», сайт, розташований на доменному імені www.evrokrisla.com.ua, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.
2.1.2. Адміністрація сайту - уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені фабрики-виробника театральних крісел.
2.1.3. Користувач сайту (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
2.1.4. Зміст сайту (далі - зміст) -  результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ПК, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об'єкти інтелектуальної власності все разом і / або окремо, що містяться на сайті.
 
3. ПРЕДМЕТ УГОДИ
 
3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Сайту доступу до Товару, що міститься на Сайті  і послугам, що надаються.
3.1.1. Сайт надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):
• Доступ до електронного контенту на безкоштовній основі, з правом придбання (скачування), перегляду контенту;
• Використання функції пошуку і навігації сайту фабрики-виробника театральних крісел;
• Надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів;
• Доступ до інформації про товар і до інформації про придбання Товару на безкоштовній основі;
• Інші послуги у сфері послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Сайту.
3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (що реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і ті, що з'являються в подальшому додаткові послуги (сервіси).
3.2. Доступ до Сайту надається на безкоштовній основі.
3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.
3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
 
4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
 
4.1. Адміністрація сайту має право:
4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.
4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.
4.2. Користувач має право:
4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог про реєстрацію.
4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами ..
4.2.3. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг Інтернет-магазину за реквізитами, які знаходяться на Головній сторінці сайту.
4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.
4.3. Користувач Сайту зобов'язується:
4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Сайту.
4.3.2. Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як ті, що порушують нормальну роботу Сайту.
4.3.4. Не поширювати з допомогою використання Сайту будь-яку конфіденційну і ту, що охороняється законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.
4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.
4.3.6. Не застосовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.
4.3.7. Не застосовувати  сервіси сайту Сайту з метою:
4.3.7. 1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.
4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.
4.3.7. 4. обмеження прав меншин.
4.3.7. 5. видання себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Сайту.
4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу, розміщеного на Сайті.
4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, які користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.
4.4. Користувачеві забороняється:
4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;
4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;
4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;
4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мережам, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;
4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.
4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувача Сайту.
4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст з будь-якою метою, що заборонені законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Сайту або інших осіб.
 
5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
 
5.1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.
5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.
5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
5.4. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
5.5. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.
5.6. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача, якщо вона не використовувалася більше 12 календарних місяців підряд без повідомлення Користувача.
5.7. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про покупку Товару і надання послуг, що надаються на Сайті.
5.8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, які застосовуються до таких Товарам по їх реалізації і (або) послуги, що надаються Сайту.
5.10. Документи, зазначені в пунктах 5.10.1 - 5.10.4 цієї Угоди регулюють у відповідній частині і поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту. До цієї Угоди включено такі документи:
5.10.1. Політика конфіденційності;
5.10.2. Заявка на оформлення замовлення;
5.10.3. Пропозиції та зауваження.
5.11. Будь-який з документів, перелічених у пункті 5.10. цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
6.2.2. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.
 
7. ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ КОРИСТУВАЧА
 
7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту, або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту .
7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки Сайту або користувачів.
7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.
7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту, або через технічні неполадки або проблеми.
7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.
 
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення в суд є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.
8.4. Будь позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 3 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.
 
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.
9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.